Trade, dịch theo tiếng Việt là thương mại, là tất cả các hoạt động trong đó hàng hóa và dịch vụ được trao đổi, mua bán giữa các chủ thể trên thị trường. Đây là hoạt động có sự tham gia của nhiều chủ thể khác. Cùng thực hiện một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh như mua và bán, cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong thời đại kinh tế thị trường và giao dịch cởi mở ngày nay, từ thương mại không còn là một từ xa lạ đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ ràng định nghĩa tiếng Anh này được hiểu như thế nào.

Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số kiến ​​thức liên quan đến câu hỏi này: Trade là gì?

Trade là gì?

Trade dịch sang tiếng Việt có nghĩa là buôn bán. Định nghĩa về thương mại được hiểu bằng tiếng Anh như sau:

Thương mại là sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, tri thức, tiền bạc,… giữa hai hay nhiều đối tác, ngoài việc chuyển đổi hàng hóa thành dịch vụ dưới hình thức thương mại, một số giá trị có thể thu được từ hàng hóa hoặc hàng hóa.

Định nghĩa thương mại là gì?

Thương mại là tất cả các hoạt động trong đó hàng hóa và dịch vụ được trao đổi và mua bán giữa các chủ thể trên thị trường. Đây là hoạt động bao gồm nhiều chủ thể khác nhau thực hiện một hoặc nhiều hành động, chẳng hạn như mua hoặc bán, cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.

Hoạt động kinh doanh diễn ra trên các tác nhân chính có thể kể đến:

  • Giúp cho quá trình sản xuất được thuận lợi vì tất cả các sản phẩm thu được từ hoạt động sản xuất sẽ được trao đổi và mua bán trên thị trường.
  • Thương mại phát triển thúc đẩy quá trình trao đổi mở rộng và do đó sản xuất hàng hoá.

Các từ tiếng Anh liên quan đến Trade:

  • Deposit: Nộp tiền.
  • Financial policies: Chính sách tài chính.
  • Conversion: Chuyển đổi tiền/chứng khoán.
  • Instant cash transfer: Chuyển tiền ngay tức thời.

Sử dụng Trade trong tiếng Anh

  • Russia has just drawn up a trade agreement with Norway.
  • The investigation uncovered evidence of a large-scale illegal trade in wild birds.
  • We are planning to develop our export trade.

Vậy, trade là gì? Đây là một câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp và giải thích chi tiết trong bài viết. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đọc sẽ có thể nắm vững những kiến ​​thức cơ bản nhất liên quan đến giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *