1. Nguồn âm là gì ? Lấy ví dụ về nguồn âm . Nêu đặc điểm của nguuồn âm khi phát ra âm

Nguồn âm là những vật phát ra âm thanh. VD: con chim đang hót,…

-Đặc điểm: khi phát ra âm thanh chúng đều dao động.

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Trong vật lý lớp 7:

Vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.

Quảng Cáo

– Những nguồn âm thường gặp:

+ Các nguồn âm tự nhiên: Tiếng sấm, tiếng thác nước, tiếng gió thổi…

2. Đặc điểm chung của nguồn âm

Khi phát ra âm thanh, các vật đều dao động

3. Cách nhận biết các vật được gọi là nguồn âm?

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Dựa vào định nghĩa và đặc điểm của nguồn âm để nhận biết một vật có phải nguồn âm hay không: Tất cả các vật dao động đều phát ra âm thanh. Mọi vật phát ra âm thanh đều được gọi là nguồn âm. Hay đã là nguồn âm thì vật đó đang dao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *