Với lập trình web, kiến thức về DOM và khả năng thao tác DOM là hai yếu tố quan trọng nhất. DOM cho bạn khả năng thay đổi mọi thứ của trang web, khi mà mọi nội dung đều có thể được thêm bớt xóa sửa để mang lại trải nghiệm và nội dung tốt nhất.

Và Javascript là một ngôn ngữ được sử dụng trên các Browser nên nó đóng một vai trò quan trọng trong các website. Javascript giúp cho việc thao tác với các tài liệu HTML kết hợp với các cú pháp riêng của nó để tạo nên các trải nghiệm thân thiện của web. Để thao tác được với các thẻ HTML thì nó phải thông qua một cơ chế ta gọi là DOM.

Quảng Cáo

Tìm hiểu thêm các vị trí tuyển dụng Javascript tại đây

DOM là gì?

DOM là tên gọi viết tắt của (Document Object Model – tạm dịch Mô hình Các Đối tượng Tài liệu). Là một chuẩn được định nghĩa bởi W3C (Tổ Chức Web Toàn Cầu – World Wide Web Consortium). DOM được dùng để truy xuất và thao tác trên các tài liệu có cấu trúc dạng HTML hay XML bằng các ngôn ngữ lập trình thông dụng như Javascript, PHP…

Quảng Cáo

DOM là gì? Tìm hiểu và thao tác DOM trong Javascript

Trong mỗi thẻ HTML sẽ có những thuộc tính (Properties) và có phân cấp cha – con với các thẻ HTML khác. Sự phân cấp và các thuộc tính của thẻ HTML này ta gọi là selector và trong DOM sẽ có nhiệm vụ xử lý các vấn đề như đổi thuộc tính của thẻ, đổi cấu trúc HTML của thẻ.

Quảng Cáo

Có thể thấy tất cả các thẻ HTML sẽ được quản lý trong đối tượng document. Thẻ cao nhất là thẻ html, tiếp theo là phân nhánh body head. Bên trong head thì có những thẻ như style, title, … và bên trong body thì là vô số các thẻ HTML khác. Như vậy trong Javascript, để thao tác với các thẻ HTML ta phải thông qua đối tượng document.

HTML DOM là gì?

HTML DOM giúp thao tác dữ liệu theo mô hình hướng đối tượng. Các phần tử bên trong 1 tài liệu có cấu trúc được định nghĩa thành các đối tượng, phương thức và thuộc tính để có thể truy xuất dễ dàng mà vẫn đảm bảo tính cấu trúc.

Mỗi phần tử là một đối tượng, sở hữu các thuộc tính và các phương thức để làm việc với các thuộc tính đó như thêm, xóa, sửa, cập nhật. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm bớt các phần tử tùy thích, giúp cho nội dung và cấu trúc của trang web luôn cập nhật động. Nó định nghĩa sau đây:

 • HTML elements như là objects
 • properties của tất cả HTML elements
 • methods để truy cập đến tất cả HTML elements
 • events cho tất cả HTML elements

Cây cấu trúc DOM

Node

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Đối với HTML DOM, mọi thành phần đều được xem là một node (nút), được biểu diễn trên 1 cây cấu trúc dạng cây gọi là DOM Tree. Các phần tử khác nhau sẽ được phân loại node khác nhau nhưng quan trọng nhất là 3 loại: node gốc (document node), node phần tử (element node), node văn bản (text node).

 • Node gốc: chính là tài liệu HTML, thường được biểu diễn bởi thẻ <html>.
 • Node phần tử: biểu diễn cho 1 phần tử HTML.
 • Node văn bản: mỗi đoạn kí tự trong tài liệu HTML, bên trong 1 thẻ HTML đều là 1 node văn bản. Đó có thể là tên trang web trong thẻ <title>, tên đề mục trong thẻ <h1>, hay một đoạn văn trong thẻ <p>.
 • Ngoài ra còn có node thuộc tính (attribute node) và node chú thích (comment node).

Quan hệ giữa các node

 • Node gốc (document) luôn là node đầu tiên.
 • Tất cả các node không phải là node gốc đều chỉ có 1 node cha (parent).
 • Một node có thể có một hoặc nhiều con, nhưng cũng có thể không có con nào.
 • Những node có cùng node cha được gọi là các node anh em (siblings).
 • Trong các node anh em, node đầu tiên được gọi là con cả (firstChild) và node cuối cùng là con út (lastChild).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *