Sự khác biệt giữa Holoenzyme và Apoenzyme (Khoa học & Tự nhiên) | Sự khác biệt giữa các đối tượng, từ và thuật ngữ tương tự.

Sự khác biệt chính – Holoenzyme vs Apoenzyme

Enzyme là chất xúc tác sinh học làm tăng tốc độ phản ứng hóa học trong cơ thể. Chúng là các protein được tạo thành từ các chuỗi axit amin. Enzyme tham gia vào các phản ứng hóa học mà không bị tiêu thụ. Chúng là đặc trưng cho chất nền và phản ứng hóa học. Chức năng của enzyme được hỗ trợ bởi các phân tử nhỏ không protein khác nhau. Chúng được gọi là đồng yếu tố. Họ hỗ trợ các enzyme trong hành động xúc tác của họ. Các đồng yếu tố này có thể là các ion kim loại hoặc coenzyme; chúng cũng có thể là phân tử vô cơ hoặc hữu cơ. Nhiều enzyme đòi hỏi một đồng yếu tố để hoạt động và bắt đầu chức năng xúc tác. Dựa trên sự liên kết với cofactor, enzyme có hai dạng có tên là apoenzyme và holoenzyme. Sự khác biệt chính giữa holoenzyme và apoenzyme là apoenzyme là thành phần protein của enzyme không hoạt động và không liên kết với đồng yếu tố trong khi holoenzyme là thành phần protein của enzyme và đồng yếu tố liên kết tạo ra dạng hoạt động của enzyme.

Quảng Cáo

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Holoenzyme là gì 3. Apoenzyme là gì4. So sánh cạnh nhau – Holoenzyme vs Apoenzyme ở dạng bảng5. Tóm tắt

Holoenzyme là gì?

Enzyme là protein xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào. Hầu hết các enzyme đòi hỏi một phân tử phi protein nhỏ để bắt đầu các chức năng xúc tác. Những phân tử này được gọi là đồng yếu tố. Cofactors chủ yếu là các phân tử vô cơ hoặc hữu cơ. Các đồng yếu tố được phân loại thành hai loại chính có tên là ion kim loại và coenzyme. Sự gắn kết của đồng yếu tố là điều cần thiết cho sự kích hoạt enzyme và khởi đầu phản ứng hóa học. Khi thành phần protein của enzyme liên kết với đồng yếu tố, phân tử hoàn chỉnh được gọi là holoenzyme. Holoenzyme hoạt động xúc tác. Do đó, nó tích cực liên kết với các chất nền và làm tăng tốc độ phản ứng. Coenzyme liên kết lỏng lẻo với các enzyme trong khi các nhóm chân tay giả liên kết chặt chẽ với các apoenzyme. Một số đồng yếu tố liên kết với vị trí hoạt động của enzyme. Khi liên kết, nó thay đổi cấu trúc của enzyme và tăng cường sự liên kết của các chất nền với vị trí hoạt động của enzyme.

Quảng Cáo

DNA polymerase và RNA polymerase là hai holoenzyme. DNA polymerase đòi hỏi các ion magiê để hoạt động và bắt đầu trùng hợp DNA. RNA polymerase cần yếu tố sigma cho chức năng xúc tác của nó.

Apoenzyme là gì?

Apoenzyme là enzyme trước khi liên kết với đồng yếu tố. Nói cách khác, apoenzyme là phần protein của enzyme thiếu chất đồng yếu tố. Apoenzyme không hoạt động xúc tác và không đầy đủ. Nó tạo thành một hệ thống enzyme hoạt động khi kết hợp với coenzyme và xác định tính đặc hiệu của hệ thống này đối với chất nền. Có rất nhiều đồng yếu tố liên kết với apoenzyme để tạo ra holoenzyme. Các coenzyme phổ biến là NAD +, FAD, Coenzyme A, vitamin B và vitamin C. Các ion kim loại phổ biến liên kết với apoenzyme là sắt, đồng, canxi, kẽm, magiê, v.v. Khi cofactor được loại bỏ khỏi holoenzyme, nó sẽ được chuyển đổi lại thành apoenzyme, không hoạt động và không đầy đủ.

Quảng Cáo

Sự hiện diện của đồng yếu tố tại vị trí hoạt động của apoenzyme là rất cần thiết bởi vì chúng cung cấp các nhóm hoặc vị trí mà phần protein của enzyme không có để xúc tác cho phản ứng.

Sự khác biệt giữa Holoenzyme và Apoenzyme (Khoa học & Tự nhiên) | Sự khác biệt giữa các đối tượng, từ và thuật ngữ tương tự.Hình 01: Apoenzyme và Holoenzyme

Sự khác biệt giữa Holoenzyme và Apoenzyme là gì?

Holoenzyme vs Apoenzyme

Đồng sáng lậpHoạt độngHoàn thànhVí dụ

Tóm tắt – Holoenzyme vs Apoenzyme

Enzyme là chất xúc tác sinh học của các tế bào. Họ hạ thấp năng lượng cần thiết cho sự xuất hiện phản ứng. Enzyme làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách tích cực tạo ra chất nền chuyển đổi thành sản phẩm. Họ đặc biệt xúc tác cho các phản ứng mà không tham gia vào các phản ứng. Enzyme bao gồm các phân tử protein. Phần protein của enzyme được gọi là apoenzyme. Apoenzyme cần liên kết với các phân tử nhỏ không protein được gọi là cofactors để hoạt động. Khi apoenzyme liên kết với cofactor, phức hợp được gọi là holoenzyme. Holoenzyme hoạt động xúc tác để bắt đầu phản ứng hóa học. Chất nền liên kết với holoenzyme, không phải với apoenzyme. Đây là sự khác biệt giữa holoenzyme và apoenzyme.

Tải xuống phiên bản PDF của Holoenzyme vs Apoenzyme

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa Holoenzyme và Apoenzyme.

Người giới thiệu:

1. Hóa sinh cấu trúc / Enzyme / Apoenzyme và Holoenzyme. Sinh hóa cấu trúc / Enzyme / Apoenzyme và Holoenzyme – Wikibooks. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 12 tháng 6 năm 2017.2. SINH LÝ. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 13 tháng 6 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:
WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

1. Enzymes Đây là một tác phẩm độc đáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *