Sau khi biết phương pháp giải các phương trình lượng giác cơ bản, phương trình bậc nhất đối với sin và cos, phương trình đối xứng và nửa đối xứng các em sẽ đến với một dạng phương trình nữa, đó là phương trình đẳng cấp bậc hai và bậc ba đối với sin và cos. Bài viết này cung cấp cho các em đầy đủ phương pháp giải và các ví dụ minh họa cụ thể cũng như bài tập áp dụng phong phú, giúp các em nắm thật chắc kiến thức về dạng phương trình này.

PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP BẬC HAI VÀ BẬC BA ĐỐI VỚI SIN VÀ COS

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Quảng Cáo

Nhận biết: Phương trình đẳng cấp là phương trình chứa ( sin ), ( cos ) thỏa mãn bậc của tất cả các hạng tử đều là số chẵn, hoặc đều là số lẻ. Chẳng hạn:

( bullet ) ( sin x), ( cos x) bậc một.

Quảng Cáo

( bullet ) ({sin ^2}x,co{s^2}x,sin xcos x) bậc hai.

( bullet ) ({sin ^3}x,co{s^3}x,{sin ^2}xcos x,sin x{cos ^2}x,cos 3x,sin 3x) đều bậc 3.

Quảng Cáo

Cách giải: Ta xét hai trường hợp sau:

( bullet ) Trường hợp 1: (cos x = 0)

( bullet ) Trường hợp 2: (cos x ne 0). Khi đó ta sẽ chia cả 2 vế cho ({cos ^m}x) (ở đó m là bậc của phương trình đẳng cấp), ta được phương trình bậc m với ẩn là (tan x).

(Tương tự đối vơi việc chia cho ( sin x) để đưa về ( cot x).)

B. CÁC VÍ DỤ MẪU

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 – Xem ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *