Phí bảo hiểm rủi ro là gì?

Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia. Phí bảo hiểm rủi ro được tính dựa trên các yếu tố độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của người được bảo hiểm… Theo đó những người còn trẻ, có sức khỏe tốt, làm công việc liên quan đến hành chính, văn phòng thì phí bảo hiểm rủi ro càng thấp.

Phí bảo hiểm rủi ro của các công ty bảo hiểm

Mỗi công ty sẽ có quy định riêng về phí rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể:

Quảng Cáo

Phí bảo hiểm rủi ro Manulife

Phí bảo hiểm rủi ro được Manulife quy định rất rõ trong điều khoản hợp đồng. Ví dụ với sản phẩm Gia Đình Tôi Yêu, phí bảo hiểm rủi ro được công ty quy định như sau:

– Trong khi hợp đồng còn hiệu lực, phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ hàng tháng vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng từ giá trị tài khoản hợp đồng.

Quảng Cáo

– Tỷ lệ phí bảo hiểm bảo hiểm rủi ro thay đổi theo tuổi hiện tại, giới tính, tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro có thể thay đổi sau khi được Bộ Tài Chính chấp thuận. Trong trường hợp này, công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm 3 tháng trước khi áp dụng.

Ngoài ra Manulife còn có thêm quy định về phí bảo hiểm rủi ro tăng cường dành cho các sản phẩm bổ trợ (nếu có):

Quảng Cáo

– Trong khi các quyền lợi bảo hiểm tăng cường (nếu có) còn hiệu lực, phí bảo hiểm rủi ro tăng cường được khấu trừ hàng tháng vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng từ giá trị tài khoản hợp đồng.

– Trong năm hợp đồng thứ nhất, phí bảo hiểm rủi ro tăng cường bằng 50% tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro tăng cường tiêu chuẩn. Từ năm hợp đồng thứ 2 trở đi, tỷ lệ này bằng 100% tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro tăng cường tiêu chuẩn

– Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro tăng cường cũng thay đổi theo tuổi hiện tại, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của người được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm rủi ro Generali Life

Generali Life cũng có quy định rõ ràng về phí bảo hiểm rủi ro như sau:

Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản hợp đồng vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Phí bảo hiểm rủi ro bao gồm phí bảo hiểm rủi ro của các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm chính và các quyền lợi bảo hiểm mở rộng (nếu có).

Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro thay đổi theo tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của người được bảo hiểm và có thể được điều chỉnh sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. Ví dụ với sản phẩm VITA Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro với quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần như sau:

Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro với quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của Generali Life

Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro với quyền lợi bảo hiểm mở rộng – Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo (Phiên bản 2017) như sau:

Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro với quyền lợi miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo của Generali Life

Phí bảo hiểm rủi ro Prudential

Phí bảo hiểm rủi ro trong bảo hiểm Prudential là khoản phí để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho bảo hiểm chính và (các) bảo hiểm bổ trợ nhóm 1 theo cam kết trong hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được khấu trừ từ giá trị quỹ của hợp đồng.

Khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng, một số lượng đơn vị quỹ của hợp đồng bảo hiểm sẽ được tự động bán đi để trả phí bảo hiểm rủi ro.

Phí bảo hiểm rủi ro được xác định dựa trên:

  • Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro của sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 (nếu có)
  • Tuổi của người được bảo hiểm tính theo kỳ sinh nhật vừa qua (tính tại ngày kỷ niệm tháng hợp đồng)
  • Giới tính của người được bảo hiểm
  • Thời hạn bảo hiểm
  • Sức khỏe, nghề nghiệp của Người được bảo hiểm theo tiêu chuẩn thẩm định hiện hành của Prudential.

Lưu ý: Khách hàng có thể yêu cầu công ty bảo hiểm Prudential cung cấp thông tin chi tiết về phí bảo hiểm rủi ro của hợp đồng bảo hiểm khi được tư vấn và giới thiệu sản phẩm.

Nếu bạn đang quan tâm đến phí bảo hiểm rủi ro của công ty bảo hiểm khác, hãy đăng ký tư vấn để được hỗ trợ ngay:

Đăng ký ngay

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Độ tuổi và tình trạng sức khỏe là hai trong số các yếu tố để tính phí bảo hiểm rủi ro. Vì vậy, ngay từ khi còn trẻ, còn khỏe mạnh hãy cân nhắc tham gia một gói bảo hiểm phù hợp nhất để tiết kiệm chi phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *