Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Công nghệ / Kỹ thuật – Xây dựng / Xây dựng / hồ sơ mời thầu Thuật ngữ hoặc cụm từ tiếng Anh: thời gian trách nhiệm pháp lý khiếm khuyết Điều khoản về thời hạn trách nhiệm đối với khuyết tật phải được quy định rõ ràng trong các tài liệu xây dựng

Bản dịch tiếng Việt: Thời gian bảo hành công trình

Quảng Cáo

Giải trình:Nếu cụm từ này được sử dụng trong hợp đồng xây dựng, nó thường được dịch là “Thời gian bảo hành công trình” hoặc DLP, điều này rất phổ biến, đặc biệt là trong các dự án ODA.

Người này là CHUYÊN GIA được chứng nhận bởi sentayho.com.vn từ tiếng Anh sang tiếng ViệtNhấp vào con dấu màu đỏ để biết thêm thông tin về ý nghĩa của việc trở thành một sentayho.com.vn Certified PRO. “, this, event,” 300px “)” onMouseout = “delayhidetip ()”> Works in field “, this, event,” 170px “)” onMouseout = “delayhidetip ()”> Linh HoàngGiờ địa phương: 06:18

Quảng Cáo

Chấm điểm nhận xét

Được chọn tự động dựa trên thỏa thuận ngang hàng. 4 điểm KudoZ đã được trao cho câu trả lời này

Quảng Cáo

Tóm tắt các câu trả lời được cung cấp

5 +2 Thời gian bảo hành công trình Người này là CHUYÊN GIA được chứng nhận bởi sentayho.com.vn trong Tiếng anh sang tiếng việtNhấp vào con dấu màu đỏ để biết thêm thông tin về ý nghĩa của việc trở thành một sentayho.com.vn Certified PRO. “, this, event,” 300px “)” onMouseout = “delayhidetip ()”> Linh Hoang

5 +1thời gian bảo hành lỗi (kỹ thuật)Người này là CHUYÊN GIA được chứng nhận bởi sentayho.com.vn trong Tiếng anh sang tiếng việtNhấp vào con dấu màu đỏ để biết thêm thông tin về ý nghĩa của việc trở thành một sentayho.com.vn Certified PRO. “, this, event,” 300px “)” onMouseout = “delayhidetip ()”> Nguyễn Diệu

Giải trình:giai đoạn trách nhiệm pháp lý khiếm khuyết: giai đoạn trách nhiệm pháp lý khiếm khuyết đẹp thời hạn bảo hànhTham khảo: sentayho.com.vn/dict/vi_vn/Defects_liability_period Bùi Văn HòaGiờ địa phương: 06:18 Người bản ngữ: Việt Nam Giải trình:thời gian bảo hành lỗi (kỹ thuật) Câu hỏi này đã được đăng trước đây. Xem liên kết bên dưới.Nhấp vào con dấu màu đỏ để biết thêm thông tin về ý nghĩa của việc trở thành một sentayho.com.vn Certified PRO. “, this, event,” 300px “)” onMouseout = “delayhidetip ()”> Nguyễn DiệuGiờ địa phương: 06:18 Người bản ngữ của: VietnamesePRO pts trong hạng mục: 12 Giải trình:Nếu cụm từ này được sử dụng trong hợp đồng xây dựng, nó thường được dịch là “Thời gian bảo hành công trình” hoặc DLP, điều này rất phổ biến, đặc biệt là trong các dự án ODA. Người này là CHUYÊN GIA được chứng nhận bởi sentayho.com.vn từ tiếng Anh sang tiếng ViệtNhấp vào con dấu màu đỏ để biết thêm thông tin về ý nghĩa của việc trở thành một sentayho.com.vn Certified PRO. “, this, event,” 300px “)” onMouseout = “delayhidetip ()”> Linh HoangVietnamLocal time: 06:18Works in field Người bản ngữ của: VietnamesePRO pts in category: 4

Đăng nhập hoặc đăng ký (miễn phí và chỉ mất vài phút) để tham gia vào câu hỏi này.

Bạn đang xem: Thời hạn trách nhiệm hữu hạn là gì

Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào nhiều công cụ và cơ hội khác được thiết kế cho những người có công việc liên quan đến ngôn ngữ (hoặc đam mê chúng). Tham gia là miễn phí và trang web có chính sách bảo mật nghiêm ngặt.

Mạng KudoZ cung cấp một khuôn khổ để người dịch và những người khác hỗ trợ nhau trong việc dịch hoặc giải thích các thuật ngữ và cụm từ ngắn.

Xem thêm: Nghĩa của từ cực là gì? Khái niệm về chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Bạn có ngôn ngữ mẹ đẻ có thể được xác minh

Bạn có thể yêu cầu xác minh ngôn ngữ mẹ đẻ bằng cách hoàn thành một đơn đăng ký đơn giản chỉ mất vài phút.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Xem xét các ứng dụng xác minh ngôn ngữ mẹ đẻ do đồng nghiệp của bạn gửi. Việc xem xét các ứng dụng có thể rất thú vị và chỉ mất vài phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *