Hiện nay, so với tiếng anh giao tiếp thông thường, tiếng anh pháp lý dường như ít phổ biến hơn. Chẳng hạn, mọi người đã quen thuộc với cụm từ “government” (chính phủ) và “law” (pháp luật). Tuy nhiên, đối với nhiều người, “governing law” còn tương đối xa lạ. Vậy “governing law là gì?”.

Sau đây, chúng tôi xin cung cấp cho Quý vị những thông tin cơ bản về “governing law” thông qua bài viết dưới đây.

Quảng Cáo

Governing law là gì?

Governing law là luật điều chỉnh hoặc luật áp dụng, đây là điều khoản thường xuất hiện trong các hợp đồng thương mại quốc tế bởi vì pháp luật các quốc gia thường khác nhau nên để tránh sự xung đột pháp luật, các bên thường thỏa thuận lựa chọn một nguồn luật chung thống nhất để điều chỉnh hợp đồng. Điều này cũng giúp cho việc giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng được nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Cách viết “governing law” trong hợp đồng thương mại quốc tế

Sau khi tìm hiểu “governing law là gì?”, hẳn nhiều người cẫn còn loay hoay khi soạn thảo điều khoản này trong hợp đồng thương mại quốc tế. Vì vậy, trong phần tiếp theo, chúng tôi xin hướng dẫn Quý vị cách ghi “governing law” trong hợp đồng thương mại quốc tế như sau:

Quảng Cáo

Article …(Governing law): This contract or any disputes arising from above agreements between parties shall be governed and construed by the laws of …./The Treaty of…/The commercial custom of….

(Nghĩa là: Hợp đồng hoặc mọi tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận của các bên trong hợp đồng sẽ được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật của nước…/điều ước quốc tế…./tập quán thương mại quốc tế…).

Quảng Cáo

Sau khi tìm hiểu “governing law là gì?”, có thể thấy một vấn đề khá phổ biến hiện nay là việc lựa chọn các nguồn luật áp dụng, luật điều chỉnh trong thương mại và cách áp dụng các nguồn luật đó gặp rất nhiều khó khăn do hệ thống pháp luật trên thế giới rất phong phú, đồ sộ. Vì vậy, chúng tôi xin giải quyết khúc mắc trên thông qua phần tiếp theo của bài viết như sau:

Các nguồn luật thường được lựa chọn là luật điều chỉnh hoặc luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế?

Hiện nay, các quan hệ xã hội ngày càng phát triển phức tạp, đặc biệt là quan hệ kinh doanh giữa các thương nhân. Vì vậy, họ thường có xu hướng lựa chọn nhiều nguồn luật khác nhau để có thể bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất. Trong đó, phổ biến là các nguồn luật dưới đây:

– Điều ước quốc tế: là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết giữa các chủ thể của luật quốc tế (quốc gia, tổ chức phi chính phủ, tổ chức liên chính phủ) làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đó theo quy định của luật quốc tế.

Điều ước quốc tế thường bao gồm một hay nhiều văn bản có quan hệ với nhau và không phụ thuộc vào tên gọi của văn bản. Hiện nay, Điều ước quốc tế có thể được đặt nhiều tên gọi khác nhau như Công ước, Hiệp ước, Hiệp định, Hiến chương, Quy chế, Tuyên bố,…và được phân loại như sau:

+ Căn cứ vào các bên giao kết, điều ước quốc tế gồm điều ước quốc tế đa phương (Hiệp định hợp tác kinh tế xuyên châu Á-Thái Bình Dương- CPTPP) và điều ước quốc tế song phương (Hiệp định hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và EU – Hiệp định EVFTA).

+ Căn cứ vào lĩnh vực điều chỉnh của điều ước, điều ước quốc tế bao gồm: điều ước về chính trị (VD: các hiệp định hỗ trợ tư pháp), điều ước về kinh tế (VD: Công ước Viên của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1968), điều ước về môi trường (Công ước Paris về biến đổi khí hậu),…

+ Căn cứ vào phạm vi áp dụng, điều ước quốc tế gồm điều ước quốc tế khu vực (Hiệp định về thuế quan trong ASEAN – ATIGA) và điều ước toàn cầu (Công ước của Liên hợp quốc về quyền con người).

– Pháp luật quốc gia: là hệ thống văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia ban hành nhằm điều chỉnh các lĩnh vực thuộc chủ quyền của quốc gia đó.

Đây là hai nguồn luật thường được ưu tiên áp dụng khi soạn thảo hợp đồng cũng như giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thương mại quốc tế vì giá trị pháp lý bắt buộc của nó. Ngoài ra, trong các quan hệ thương mại quốc tế, các thương nhân có thể tham khảo các nguồn luật sau:

– Tập quán thương mại quốc tế: là tập hợp những quy tắc ứng xử bất thành văn hình thành từ các hành vi, cách ứng xử của thương nhân và được các thương nhân thừa nhận là luật.

VD: Các điều kiện cơ sở giao hàng trong mua bán hàng hóa quốc tế INCOTERMS 2020.

– Án lệ: là Bản án đã tuyên hoặc một sự giải thích, áp dụng pháp luật được coi như một tiền lệ làm cơ sở để các thẩm phán sau đó có thể áp dụng trong các trường hợp tương tự.

VD: Án lệ DS 404/WTO về chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam.

– Các nguyên tắc chung của pháp luật quốc tế;

– Các học thuyết của luật gia, học gia nổi tiếng.

Nguyên tắc lựa chọn luật áp dụng, luật điều chỉnh cho hợp đồng.

Tại Việt Nam, nguyên tắc này được quy định tại Điều 683 BLDS 2015 theo đó:

– Các bên trong quan hệ hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng. Các bên có thể chọn pháp luật áp dụng đối với toàn bộ hoặc chỉ một phần của hợp đồng hoặc pháp luật khác nhau áp dụng với những phần khác nhau của hợp đồng. Việc lựa chọn có thể được thực hiện hoặc thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào.

– Trường hợp các bên không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng thì pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó được áp dụng.

– Trường hợp hợp đồng có đối tượng là bất động sản thì pháp luật áp dụng đối với việc chuyển giao quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản, thuê bất động sản hoặc việc sử dụng bất động sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là pháp luật của nước nơi có bất động sản.

– Hình thức của hợp đồng được xác định theo pháp luật áp dụng đối với hợp đồng đó. Trường hợp hình thức của hợp đồng không phù hợp với hình thức hợp đồng theo pháp luật áp dụng đối với hợp đồng đó, nhưng phù hợp với hình thức hợp đồng theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng hoặc pháp luật Việt Nam thì hình thức hợp đồng đó được công nhận tại Việt Nam.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Ngoài ra, các bên có thể lựa chọn tập quán thương mại quốc tế là luật áp dụng cho hợp đồng nếu tập quán đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *