Ênm đệnp léăm – Em đẹp lắm | GiaLaiPC

Dưới đây là danh sách em đẹp lắm hay nhất được bình chọn

Video em đẹp lắm

Ênm đệnp léăm – Em đẹp lắm | GiaLaiPC

Ênm đệnp léăm – Em đẹp lắm | GiaLaiPC

(Tác giả ảnh Ênm đệnp léăm phiên bản Cheems đã yêu cầu gỡ vì lý do cá nhân)

Lời Bài Hát: Em đẹp thế Pleiku ơi Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi Không dám nhìn vào đôi mắt ấy Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy Có hàng thông xanh trong đôi mắt em Có dòng Xê san trong đôi mắt em Uống ly rượu cần say men say men Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi Em đẹp thế Pleiku ơi Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi Không dám nhìn vào đôi mắt ấy Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy Có hàng thông xanh trong đôi mắt em Có dòng Xê san trong đôi mắt em Uống ly rượu cần say men say men Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi Em đẹp thế Pleiku ơi Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi Không dám nhìn vào đôi mắt ấy Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy Có hàng thông xanh trong đôi mắt em Có dòng Xê san trong đôi mắt em Uống ly rượu cần say men say men Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi Em đẹp thế Pleiku ơi Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi Không dám nhìn vào đôi mắt ấy Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy…

#meme #me_me #response #remark #Emdeplam #cheems

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *