Động từ chỉ trạng thái (state verbs) là gì? Bài học này sẽ giúp bạn làm sáng tỏ, cùng tiếng Anh thật dễ khám phá nhé!

1. Động từ chỉ trạng thái là gì?

State verbs hay còn gọi là non-action verbs là những từ dùng để chỉ trạng thái. Động từ chỉ trạng thái thường liên quan tới: cảm xúc (emotions); sự tồn tại (existence); ham muốn (desire); cảm giác (sense); sở hữu (possession); ý nhĩ/quan điểm (thoughts/opinion) hoặc để chỉ các số đo, kích cỡ (measurement).

Quảng Cáo

be* seem appear* (existence) look* sound* smell* taste* feel* (senses) like want prefer love* (desire) have* own possess (possession) think* believe consider* (opinion)

(*) vừa là động từ chỉ hành động, vừa là động từ chỉ trạng thái.

Quảng Cáo

a. Động từ chỉ suy nghĩ, quan điểm

know biết understand hiểu doubt nghi ngờ suppose cho rằng wish ước think nghĩ agree đồng ý mind ngại, phiền

b. Động từ chỉ cảm giác, cảm nhận

seem dường như see thấy hear nghe thấy look trông có vẻ sound nghe có vẻ smell có mùi taste có vị recognise nhận ra

Quảng Cáo

c. Động từ chỉ tình cảm

want muốn need cần like like love yêu hate ghét prefer thích hơn

d. Động từ chỉ sự sở hữu

have có own sở hữu possess sở hữu include bao gồm belong thuộc về

e. Động từ chỉ trạng thái

exist tồn tại be thì, là, ở fit vừa depend phụ thuộc

2. Cách sử dụng động từ chỉ trạng thái

Động từ chỉ trạng thái (state verbs) không được sử dụng trong các thì tiếp diễn:

Mr. Tactful is seeming like a nice guy. (Sai!) Mr. Tactful seems like a nice guy. (Đúng) This salad is tasting delicious. (Sai!) This salad tastes delicious. (Đúng) I am liking banana cream pie. (Sai!) I like banana cream pie. (Đúng)

3. State verbs và action verbs

Trong tiếng Anh, có nhiều từ vừa là state verbs hoặc non-action verbs, vừa là động từ chỉ hành động (action verbs).

Those flowers look beautiful. (Non-action) Flora is looking out the window. (Action) I think that’s a great idea. (Non-action) I am thinking about my upcoming speech. (Action) We have a brand new car. (Non-action) We are having a party this weekend. (Action) Craig is a real estate agent. (Non-action) Billy is being naughty today. (Action)

Xem thêm một số động từ vừa là state verbs vừa là action verbstại đây.

3. Bài tập thực hành về state verbs

Trên đây, tiếng Anh thật dễ đã liệt kê rất đầy đủ các kiến thức về động từ state verbs trong tiếng anh. Đây là một phần quan trọng trong việc ôn luyện ngữ pháp tiếng anh. Và chỉ có hiểu được các từ loại cơ bản này trong một ngôn ngữ, các bạn mới có cơ hội hoàn thiện kĩ năng tiếng Anh của mình.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Xem thêm bài học hay:

  • 16 tình huống giao tiếp Tiếng Anh thông dụng
  • Toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong 30 phút
  • 10 Lỗi ngữ pháp thường gặp khi học tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *