Định nghĩa cảnh quan là gì?

Theo sentayho.com.vn Cảnh quan ( landscape ) là một khu vực rộng rãi có thể nhìn thấy từ một điểm. Định nghĩa này xét trên khía cạnh phạm vi, cung cấp cho ta một cách nhìn hợp lý và dễ hiểu. Nhưng khi xét theo một hướng tổng quát và rộng hơn về mặt địa lý, văn hóa, tự nhiên thì cảnh quan là gì? Theo sentayho.com.vn định nghĩa, cảnh quan là bao gồm tất cả các nét đặc trưng có thể nhìn thấy của một khu vực bao gồm: Các yếu tố vật lý của địa hình như núi, đồi, nguồn nước như sông, hồ, ao, biển, các yếu tố sống che phủ đất bao gồm cả thảm thực vật bản địa; Các yếu tố con người bao gồm các hình thức sử dụng đất khác nhau, các tòa nhà và các cấu trúc; Các yếu tố tạm thời như ánh sáng và điều kiện thời tiết.

Kết hợp cả hai nguồn gốc vật lý tự nhiên và lớp phủ văn hóa do sự hiện diện của con người tạo ra sau nhiều thiên niên kỷ, cảnh quan phản ánh tổng hợp cuộc sống của người dân địa phương và khu vực sống của họ, những điều tạo lên bản sắc của một địa phương hay cả một quốc gia. Cảnh quan, cư dân và tính cách của họ hình thành nên nét đặc trưng của một khu vực mà không nơi nào khác có được. Đây chính là bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của cư dân.

Quảng Cáo

Các loại hình cảnh quan

Trái Đất có một phạm vi rộng lớn bao gồm rất nhiều các loại hình của cảnh quan như:

Cảnh quan vùng cực

Quảng Cáo

Cảnh quan băng giá của vùng cực

Cảnh quan miền vúi - Cảnh quan là gì?

Quảng Cáo

Cảnh quan miền núi

Cảnh quan xa mạc - cảnh quan là gì?

Cảnh quan sa mạc khô cằn rộng lớn

Cảnh quan hải đảo - cảnh qua là gì?

Cảnh quan ven biển - cảnh quan là gì?

Cảnh quan hải đảo và cảnh quan ven biển

Cảnh quan rừng phương bắc - cảnh quan là gì

Cảnh quan rừng phương bắc

Cảnh quan rừng mưa nhiệt đới

Cảnh quan nông nghiệp vùng ôn đới - cảnh quan là gì?

Cảnh quan nông nghiệp của vùng ôn đới

Cảnh quan nông nghiệp vùng nhiệt đới - cảnh quan là gì?

Cảnh quan nông nghiệp của vùng nhiệt đới

Và nhiều loại hình cảnh quan khác nữa.

Các khái niệm cảnh quan khác

Các khía cạnh khác có thể được xem xét tới khi nói về cảnh quan bao gồm: Nghệ thuật cảnh quan ( Landscape art ) hay còn gọi là tranh phong cảnh, cảnh quan văn hóa ( cultural landscape ), sinh thái cảnh quan (Landscape ecology ) , quy hoạch cảnh quan ( Landscape planning ), đánh giá cảnh quan ( Landscape assessment ) và thiết kế cảnh quan ( Landscape design ). Các hoạt động làm thay đổi các tính chất có thể nhìn thấy của một vùng đất được gọi là “landscaping”.

Nghệ thuật cảnh quan là gì?

Nghệ thuật cảnh quan ( Landscape art ) hay tranh phong cảnh là tranh vẽ mô tả các phong cảnh, cảnh quan thiên nhiên như núi, thung lũng, cây xanh, sông, rừng ở một góc nhìn rộng, với các yếu tố của nó sắp xếp thành một thành phần mạch lạc. Trong nghệ thuật cảnh quan bầu trời và thời tiết thường là một yếu tố không thể thiếu.

Cảnh quan văn hóa là gì?

Cảnh quan văn hóa ( cultural landscape ) theo định nghĩa của Ủy ban di sản thế giới là một công trình kết hợp giữa thiên nhiên và con người.

Sinh thái cảnh quan là gì?

Sinh thái cảnh quan quan ( Landscape ecology ) là khoa học nghiên cứu và cải thiện mối quan hệ giữa các quá trình sinh thái trong môi trường và các hệ sinh thái đặc biệt.

Quy hoạch cảnh quan là gì?

Quy hoạch cảnh quan ( Landscape planning ) là một nhánh của kiến trúc cảnh quan . Theo Erv Zube (1931-2002) quy hoạch cảnh quan được định nghĩa là một hoạt động liên quan đến việc tạo nên sự hài hòa giữa việc sử dụng đất và việc bảo vệ các quá trình tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.

Đánh giá cảnh quan là gì?

Đánh giá cảnh quan ( Landscape assessment ) là một nhánh nhỏ của đánh giá môi trường (hoặc EIA) liên quan đến đánh giá chất lượng của cảnh quan.

Thiết kế cảnh quan là gì?

Thiết kế cảnh quan ( Landscape design ) là một nghề và là một loại hình thiết kế độc lập với các loại hình thiết kế khác. Thiết kế cảnh quan đương đại là sự kết hợp giữa kiến trúc cảnh quan và thiết kế sân vườn.

Landscaping là gì?

Lanhscaping là tất cả những hoạt động làm thay đổi những đặc trưng có thể nhìn thấy được của một khu vực đất đai, bao gồm :

  • Các yếu tố sống như thực vật hoặc động vật ; hoặc những gì thường được gọi là làm vườn , nghệ thuật thủ công của việc trồng cây với mục tiêu tạo ra một môi trường đẹp trong cảnh quan.
  • Các yếu tố tự nhiên như địa hình, hình dạng địa hình và độ cao, dòng chảy của nước;
  • Yếu tố con người như cấu trúc , các tòa nhà , hàng rào hoặc các vật liệu hay đối tượng khác được tạo ra bởi con người ;
  • Các yếu tố trừu tượng như điều kiện thời tiết và ánh sáng.

Landscaping là công việc đòi hỏi có chuyên môn về khoa học và thiết kế nghệ thuật.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp cho các bạn xác định được cảnh quan là gì và các yếu tố khác liên quan đến cảnh quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *