Trap boy là gì? Trap girl là gì? Trap là gì trên Facebook?

Các kiểu “boy”, “girl” của Gen Z ngày càng nhiều, thế nhưng “trap boy”, “trap girl” là gì cơ? Trap là gì? “Trap” /træp/: là từ tiếng Anh có nghĩa danh từ là “cái bẫy”, động từ là “Bẫy”. Trap được sử dụng để nói về những lời ngọt ngào, hấp dẫn, như kiểu những […]

Read More