Trong các dạng phép tính toán thì tính phần % là dạng toán phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống hàng ngày, hay thậm chí bạn cũng cần sử dụng khi tính toán trên Excel. Tính phần trăm % trên Excel không phải sử dụng các hàm Excel, mà chỉ là phép tính thông thường. Vậy làm sao để tính phần trăm nhanh nhất, và cũng cần chính xác nhất. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính toán giá trị phần trăm chính xác nhất.

Nếu muốn tính phần trăm luôn mà không phải đọc những công thức tính % phức tạp bạn chỉ cần nhập giá trị cần tính tương ứng vào công cụ tính dưới đây:

Ý nghĩa tỷ lệ phần trăm

Trong toán học, phần trăm là một tỷ số được ghi nhận dưới dạng phân số và có mẫu luôn bằng 100. Tuy nhiên, người ta thường biểu diễn phần trăm dưới dạng một số được làm tròn, đi kèm với đơn vị % phía sau đó. Ví dụ như 2%, 15%, 100%,… tương đương

Nhìn chung, % được sử dụng để biểu thị mức độ chiếm, hay độ lớn của một lượng này so với một lượng khác. Ví dụ như khi muốn diễn đạt có 50 viên kẹo màu đỏ trong túi kẹo 100 viên, ta có thể rằng số kẹo màu đỏ chiếm tỉ lệ 50% trên tổng số viên kẹo có trong đó.

Công thức tính phần trăm cơ bản

Về cơ bản, cách tính số phần trăm có thể khái quát như sau: lấy lượng cần so sánh chia cho tổng lượng đã có rồi nhân với 100. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tìm tính phần trăm của x so với tổng (x + y)

Ta sẽ dùng công thức: %x = x/(x+y)*100 (%)

Để bạn có thể dễ hình dung, chúng mình sẽ cùng tưởng tượng rằng một khu vườn có tổng cộng 50 cây các loại, trong đó có 10 cây táo. Vậy phần trăm cây táo (% cây táo) trong vườn là = (10/50)*100 = 20%

Cách tính chênh lệch phần trăm

Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính phần trăm chênh lệch giữa 2 năm, % tăng trưởng của năm sau so với năm trước như thế nào. Vào tổng kết cuối năm, các công ty thường hay so sánh doanh thu của năm này so với cùng kỳ năm ngoái hoặc tại một thời điểm nào đó bằng cách đưa ra tỷ lệ phần trăm. Vậy cách tính chênh lệch phần trăm này như thế nào?

Ví dụ: Công ty A có tổng doanh thu 2018 là 200 tỷ đồng. Doanh thu đến năm 2019 là 260 tỷ đồng. Vậy mức phần trăm tăng trưởng doanh thu của năm 2019 là bao nhiêu %?

Ta sẽ có: Phần trăm tăng trưởng 2019 của công ty A = [(doanh thu 2019 – doanh thu 2018) / doanh thu 2018] * 100 = [(260 – 200)/ 200] * 100 = 30 %

Vậy công ty A đã có mức tăng trưởng doanh thu năm 2019 là 30% so với năm 2018. Từ đó, có thể rút ra công thức chung để có cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu cho doanh nghiệp:

%(tăng trưởng/ lợi nhuận,…) = [(giá trị của năm sau – giá trị của năm trước) / giá trị năm trước] * 100

Tỷ lệ phần trăm này có thể là số dương, cũng có thể là số âm, tùy thuộc vào doanh thu năm sau so với năm trước của doanh nghiệp như thế nào. Nếu tỷ lệ này là số dương chứng to doanh thu năm sau vượt năm trước và ngược lại.

Cách tính phần trăm tăng/ giảm giá tiền

Tính phần trăm giảm giá:

Ví dụ: tại siêu thì có mặt hàng A có giá gốc là 1,200,000 VNĐ và được giảm 5%. Vậy số tiền phải trả của mặt hàng A sau khi giảm giá là bao nhiêu?

Số tiền được giảm giá của mặt hàng A là:

 (1,200,000 x 5) / 100 = 60,000 VNĐ

Số tiền còn phải trả cho mặt hàng A sau khi giảm giá là:

1,200,000 – 60,000 = 1,140,000 VNĐ

Phần trăm tăng giá:

Ví dụ: mặt hàng B có giá 200,000 VNĐ, chịu thêm phí VAT là 10%. Vậy giá trị sau thuế của mặt hàng B là bao nhiêu?

Số tiền VAT phải trả là: (200,000 x 10) / 100 = 20,000 VNĐ

Vậy giá của mặt hàng B có VAT là : 200,000  20,000 = 220,000 VNĐ

Tính tiền lãi suất ngân hàng

Công thức chung cho tính phần trăm lãi suất ngân hàng là:

Lãi suất bạn thu về = [số tiền gửi * (% lãi suất của ngân hàng đó/ 100) / 12] * số tháng gửi

Ví dụ cụ thể:

VD 1: Bạn gửi vào ngân hàng Tiền Phong đang có mức lãi suất 6% 100,000,000 VNĐ với kỳ hạn một năm. Vậy lãi suất sau một năm gửi sẽ là:

Lãi suất sau một năm = [100,000,000 * (6/100)/ 12] * 12 = 6,000,000 VNĐ

VD 2: Anh Đinh Văn B gửi 50,000,000 VNĐ vào ngân hàng C với mức lãi suất 4% trong 6 tháng. Vậy lãi suất anh A sẽ thu về sau 6 tháng là:

Lãi suất sau 6 tháng = [50,000,000 * (4/100)/ 12] * 6 = 1.000.000 VNĐ

Cách tính phần trăm hoàn thành công việc

Công thức chung cho tính phần trăm hoàn thành công việc là:

% hoàn thành công việc = X/Y x 100

Trong đó: X là con số đã đạt được, Y là con số mục tiêu cần đạt được.

Ví dụ cụ thể: Bạn có mục tiêu hoàn thành 2,000,000 triệu doanh thu vào năm 2020. Đến hết quý 1, bạn đạt được doanh số là 200,000 triệu. Vậy bạn đã hoàn thành bao nhiêu % so với mục tiêu đã đề ra?

% doanh số đạt được = 200,000/2,000,000 x 100 = 10%

Như vậy, tính đến hết quý I bạn đã đạt được 10% mục tiêu công việc.

Tính phần trăm trong excel

Excel là công cụ hữu ích giúp bạn có thể tính toán nhanh chóng với các công thức cho sẵn, ở đây công thức tính phần trăm cũng đã có sẵn, bạn không cần phải tính nhẫm hay tự tính theo cách thủ công. Bạn chỉ cần áp dụng công thức tính phần trăm là được.

Ví dụ:

Bước 1: Thực hiện lấy số lượng hàng hóa đã bán ra chia cho tổng số lượng.

Tính phần trăm

Bước 2: Từ hàng trên đã viết công thức, bạn di chuột kéo công thức xuống dưới các hàng hóa khác, kết quả trả về sẽ là số thập phân.

Tính phần trăm

Bước 3: Bôi đen kết quả, sau đó click chuột phải và chọn “Format Cells”.

tính phần trăm

Bước 4: Trong cửa sổ format cells, tại danh mục “category” chọn “percentage”. Sau đó ở “Decimal places” chọn số bạn muốn làm tròn sau dấu phẩy rồi chọn “OK”.

tính phần trăm

Sau các bước ta được bảng kết quả:

Trên đây là một số cách tính phần trăm phổ biến trong cuộc sống muốn chia sẻ đến bạn đọc. Tùy vào từng trường hợp sẽ có cách tính riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *