Sổ đỏ là loại giấy cấp cho 2 chủ sở hữu cho một quyền tài sản và quy chế pháp lý đối với loại sổ đỏ chung này về pháp lý cả 2 cùng có quyền đối với phần sở hữu trong sổ xác định, được quy định tại nghị định số 60-CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của tổng cục địa chính. Sổ đỏ chung hay còn gọi là sổ đỏ đồng sở hữu: GCNQSD đất, nhà và các tài sản gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp và công nhận quyền sở hữu theo hình thức sở hữu chung từ 2 người đứng tên trong sổ mà không phải có quan hệ vợ hoặc chồng/con của người đứng tên chủ sở hữu.

Thực tế Sổ đỏ quyền sử dụng đất

Ảnh: Thực tế Sổ đỏ quyền sử dụng đất

SỔ ĐỎ CHUNG ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?

Sổ đỏ chung đồng sở hữu ta gọi là sổ chung về quyền sử dụng đất, nhà ở cùng các tài sản khác gắn liền với đất đai. Loại giấy tờ này do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp huyện cấp và công nhận quyền sở hữu với hình thức sở hữu chung từ 2 phía đứng tên trong sổ. 2 Người đứng tên trong sổ không có quan hệ vợ chồng hoặc con cái của người đứng tên chủ sở hữu.

  • Và sổ đỏ chung sẽ khó khăn trong việc định đoạt hơn bởi nó liên quan tới quyền lợi của các đồng sở hữu nên họ được quyền quyết định các giao dịch, thay đổi quyền sở hữu.

CÁC LỢI ÍCH KHI MUA NHÀ ĐẤT NẾU SỔ ĐỎ RIÊNG  

Do đó,  về quy định pháp luật thì sổ đỏ chung và sổ đỏ riêng đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà và tài sản gắn liền với đất và sổ đỏ chung sẽ khó khăn trong việc định đoạt hơn bởi nó liên quan tới quyền lợi của các đồng sở hữu nên họ được quyền quyết định các giao dịch, thay đổi quyền sở hữu.

  • Sổ đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp; nhưng không phải ai cũng biết hết những lợi ích của Sổ đỏ mang lại cho người dân.

6 lợi ích của việc cấp Sổ đỏ riêng

Ảnh: 6 lợi ích của việc cấp Sổ đỏ riêng

LỢI ÍCH KHI CÓ SỔ ĐỎ RIÊNG

Thứ 1: Căn cứ ai là người sỡ hữu nhà và đất

  • Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác.

Thứ 2: Được quyền chuyển nhượng cho người kế sỡ hữu

  • Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Thứ 3: Là cơ sở căn cứ khi được bồi thường đất 

  • Căn cứ Điều 75 Luật Đất đai 2013, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. 

Thứ 4: Là có cơ sở để giải quyết đất đai khi bị tranh chấp

  • Theo khoản 2 và 3 Điều 203 Luật Đất đai 2013, tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

Thứ 5: Sổ đỏ sử dụng làm căn cứ để xác định loại đất

  • Khoản 1 Điều 11 Luật Đất đai 2013 quy định:
  • “Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:
  • 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Thứ 6: Là thành phần hồ sơ đăng kí 

  • Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định:

Bỡi lẽ thế, Sổ đỏ rất quan trọng đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, khi có Sổ đỏ thì quyền của người dân sẽ được bảo đảm.

Chính vì những lợi ích trên, các khách hàng và giới đầu tư mới đặt ra các vấn đề có nên mua đất sổ chung hay có nên mua nhà sổ hồng chung hay sổ đỏ chung có tách riêng được không.

SỔ ĐỎ CHUNG CÓ THỂ TÁCH RIÊNG RA HAY KHÔNG

   –  Để được tách thửa đất thì cần đảm bảo diện tích tối thiểu nếu đất chung có diện tích nhỏ hơn thì thực sự là khó có thể làm thủ tục tách thửa đất, làm sổ đỏ riêng theo quy định cụ thể của từng tỉnh theo quy định tại Điều 144 và Điều 145 Luật Đất đai năm 2013. Do đó nếu bạn muốn tách thửa đất thì trước hết  phải xem nếu đất tách sổ riêng có đảm bảo diện tích đất tách thửa tối thiểu  của các mảnh đã tách hay không. Nếu đủ điều kiện về diện tích tối thiểu thì  sẽ thực hiện thủ tục tách thửa đất theo quy định tại Điều 75 Nghị định  43/2014/NĐ-CP về trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất..

 

Ảnh: Mô tả thủ tục mua bán nhà đất có Sổ đỏ

CÓ NÊN MUA NHÀ ĐẤT SỔ CHUNG KHÔNG?

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên Giấy chứng nhận mới, cụ thể:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013).

– Lựa chọn mua nhà hay mua đất và xác lập quyền sở hữu chung là lựa chọn thường dùng cho người không đủ tiền và chắc chắn sẽ chấp nhận về mặt rủi ro thực hiện quyền sở hữu.

Minh họa mua đất không có sổ đỏ

Ảnh: Minh họa mua đất không có sổ đỏ

BuinLand Tổng Hợp