Phát triển quy hoạch đồng bộ nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tỉnh ủy đã triển khai tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh bằng cách giải pháp tích hợp, đồng bộ giữa các loại quy hoạch. Theo các chuyên gia và tỉnh ủy phân tích  cơ hội và thách thức và vai trò của quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh và  những tiềm năng mới từ việc quy hoạch tỉnh Bà Rịa  –  Vũng Tàu ở thời kỳ 2021-2030 và vươn cao tầm nhìn đến 2050. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập quy hoạch sử dụng đất.

Thưc tế định hướng quy hoạch đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ảnh: Thưc tế định hướng quy hoạch đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

XEM THÊM

» QUY HOẠCH ĐẤT Ở DỰ ÁN LÀ GÌ? LÀM SAO ĐỂ TRA CỨU THÔNG TIN QUY HOẠCH?

PHÂN TÍCH CỦA CÁC CHUYÊN GIA QUY HOẠCH VỀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH ĐẤT BR – VT NHƯ THẾ NÀO?

– Trong thời gian vừa quá việc định hướng triển khai công tác quy hoạch đã góp phần khai thác tốt tiềm năng huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

– Hiện tại tỉnh Bà Rịa –  Vũng Tàu đang tổ chức đẩy mạnh lập quy hoạch tỉnh nâng cao đây cũng là phương án pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển môi trường và  là cơ sở để lập các quy hoạch xây dựng  đô thị nông thôn và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn tỉnh và  loại bỏ sự chồng chéo các quy hoạch làm cản trở sự phát triển, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và lợi ích của người dân và giới đầu tư.

Một số vấn đề về công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –  Vũng Tàu, Theo PCT UBND Lê Tuấn Quốc nêu rõ trong việc định hướng quy hoạch đất tỉnh.

Theo sự phát triển quy hoạch đồng bộ đó tỉnh UBND theo yêu cầu của Luật Quy hoạch trong bối cảnh Quy hoạch vùng tỉnh TP.Hồ Chí Minh những tiềm năng mới từ việc quy hoạch tỉnh Bà Rịa thời kỳ 2021-2030.

Theo thông kê của Tỉnh ủy chi phí định hướng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 đến năm 2050 là khoảng 68 tỷ đồng và xây dựng trong 2 năm tới

TIỀM NĂNG THAY ĐỔI TỪ QUY HOẠCH ĐỒNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

– Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đang tiến tới quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và thay đổi diện mạo đến năm 2050.

– Đi với sự thay đổi hạ tầng quy hoạch tỉnh cần xem xét đến các mục tiêu nhằm phát huy mọi tiềm năng trở thành một trong những cực phát triển phía Đông của vùng Hồ Chí Minh và vùng ven duyên hải Nam Trung Bộ bên cạnh đó xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế  xã hội, quốc phòng an ninh bảo đảm tính khả thi, thực tiễn và tiến độ thực hiện tiềm năng này.

– Các khu đô thị mới Phú Mỹ và khu đô thị mới như trung tâm Chí Linh, Khu trung tâm hành chính tỉnh,ven sông Dinh TP. Bà Rịa là tiền đề chủ đạo để thay đổi diện mạo tổng thể cho cư dân và giới đầu tư tại đây.

Buổi họp của các chuyên gia về quy hoạch chất lượng

Ảnh: Buổi họp của các chuyên gia về quy hoạch chất lượng

Diện mạo thay đổi từ chất lượng quy hoạch đồng bộ

Với sự triển khai tốt quy hoạch, hiện tại Thành phố Vũng Tàu đã được công nhận đô thị loại I, kế tiếp thành phố Bà Rịa là đô thị loại II. Đặc biệt Phú Mỹ là đô thị loại IV.

Các chiến lược quy hoạch xây dựng vẫn còn kéo dài từ 3 – 5 năm nếu chậm trễ sẽ kéo dài 10 năm nguyên nhân sẽ gây ảnh hưởng đến việc quản lý đầu tư xây dựng triển khai quy hoạch chi tiết thực hiện dự án đầu tư của tỉnh Bà Rịa.

Ngoài ra khi phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đã không kịp thời ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch thiết kế đô thị dẫn đến tình trạng thiếu nhiều chỉ tiêu cơ sở để quản lý; nhiều đồ án được duyệt từ lâu nhưng chưa được triển khai đầu tư xây dựng quy hoạch đồng bộ.

– Theo Bộ xây dựng quy hoạch Xây dựng miền Nam, tỉnh được xác định là thuộc cực tăng trưởng phía Nam với nhiều lĩnh vực kinh tế có điều kiện phát triển như công nghiệp, thương mại , dịch vụ, cảng biển, du lịch, dầu khí, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và chế biến hải sản.

– Theo chuyên gia quy hoạch kiến trúc, thực hiện tốt Quy hoạch đồng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  thời kỳ 2021-2030 giá bán BRVT phát triển kiến trúc bền vững, bảo vệ tốt môi trường sống và thiên nhiên

BuinLand Tổng Hợp