Mặc dù điều kiện và thủ tục thế tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên sang lại nhiều đối tượng khác nhau mà còn phải được thực hiện tuân thủ theo đúng những quy định của pháp luật. Tách thửa đất đai là nhu cầu pháp lý đối với cả người dân và doanh nghiệp và việc tách thửa có thể là để mua bán, chuyển nhượng đất hoặc tặng cho đất cho người thân. Điều kiện tách thửa đất có những đặc điểm nào?

Thủ tục tách thửa đất xây dựng Sân Bay

Ảnh: Thủ tục tách thửa đất xây dựng Sân Bay

XEM THÊM:

» BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2020: ĐẤT ĐỒNG NAI TĂNG 1,5 – 3 LẦN

» Bán đất nền có sổ Đồng Nai – Đơn vị uy tín Buinland

Các đặc điểm tách thửa đất diễn ra thế nào

Theo Luật Đất đai 2013, đất được phân làm 03 nhóm đất chính: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Việc đưa ra điều kiện và thủ tục tách thửa đất có nghĩa là từ một mảnh đất thổ cư ban đầu được tách ra thành ít nhất thành hai mảnh đất và nhiều hơn thổ cư khác nhau. Nhưng việc tách đất thổ cư không phải muốn là có thể tách bởi còn phụ thuộc vào diện tích tách thửa tối thiểu được UBND cấp tỉnh ban hành quyết định. Như thế đối với mỗi địa phương khác nhau sẽ có diện tích đất tối thiểu tách thửa khác nhau.

 • Ngoài ra, các điều kiện khác để được tách thửa đất đã được ghi nhận rõ tại Luật Đất đai năm 2013 mà cụ thể tại Điều 188 như sau:
 • Đất được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất, trừ một số trường hợp khác do luật định.
 • Đất sử dụng ổn định không có tranh chấp.
 • Đất nền vẫn còn trong thời hạn sử dụng và không bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản để thi hành án.

Đất nền tách thửa phân lô dự án An Phát 6

Ảnh; Đất nền tách thửa phân lô dự án An Phát 6

Chính vậy, việc đưa ra điều kiện và thủ tục tách thửa đất thì cần đảm bảo hạn mức đất tối thiểu để tách thửa bởi hạn mức đất này do UBND cấp tỉnh ở mỗi địa phương quy định khác nhau. Sau đó thửa đất bị tách phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng và mục đích sử dụng đất sau khi tách thửa phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Thủ tục tách thừa đất 2020

Quy trình thủ tục sử dụng đất có nhu cầu tách thửa thì cần:

Căn cứ theo Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ tách thửa.

 • 1 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất nền thổ cư cho Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện bao gồm những giấy tờ sau được quy định ở Khoản 1 Điều 09 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau:
 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.
 • Triển khai chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của UBND xã đã được Ủy ban nhân dân huyện đồng ý phê duyệt.
 • Tiếp đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ của người dân thi Văn phòng đăng ký đất đai của Phòng Tài nguyền và Môi trường cần tiến hành một số công việc sau:

Thực tế đo đạc cho việc tách thửa đất

Ảnh: Thực tế đo đạc cho việc tách thửa đất

Trường hợp mà bạn cung cấp, bạn muốn tách thành 02 thửa đất

+ Người sử dụng đất nộp hồ sơ hợp lệ tại Phòng Tài nguyên và môi trường.

+ Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Giai đoạn văn phòng đăng ký đất đai tiến hành các công việc như sau:

Tiến hành đo đạc địa chính để tách thửa đất

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chỉnh lý, thực hiện biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai,

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hoặc nhờ UBND cấp xã trả kết quả cho người dân.

Mô tả thỏa thuận điều kiện và thủ tục việc tách thửa đất

Ảnh: Mô tả thỏa thuận điều kiện và thủ tục việc tách thửa đất

Thời gian giải quyết điều kiện và thủ tục tách thửa đất đai

Thời hạn giải quyết việc tách thửa Theo điểm đ, khoản 2, điều 61, nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

a  Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

b. Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày

Như vậy, trong thời hạn 15 ngày

Khi nhận được kết quả cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các văn bản giấy tờ, tuy nhiên chỉ khi hồ sơ của bạn hợp lệ và không bị sai sót. Nếu hồ sơ có sai sót hoặc cần bổ sung giấy tờ gì thì cơ quan tiếp nhận phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản yêu cầu gia đình bạn bổ sung hoặc trả hồ sơ thì phải nêu rõ lý do.

Lệ phí thủ tục tách thửa đất

 • Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.-
 • Thuế TNCN từ CNBĐS = 2% x giá chuyển nhượng

Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định thì áp theo biểu giá do UBND tỉnh quy định.

 • Về lệ phí trước bạ:

Điều 2 Thông tư 34/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định: „Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá trị tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). „

Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ: Nhà, đất mức thu là 0,5%”

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND tỉnh ban hành.

BuinLand Tổng hợp