Điều kiện cấp giấy phép xây dựng, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng mới nhất cấp giấy phép xây dựng đối với từng .Giấy phép xây dựng là một trong những giấy tờ văn bản hợp lệ quan trọng nhất của các cá nhân và tổ chức khi xây dựng nhà cửa của công trình và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng thẩm định, phê duyệt. Vậy điều kiện cấp giấy phép xây dựng có ảnh hưởng gì đối với cư dân quan tâm?

XEM THÊM:

» Điều kiện thế chấp Quyền sử dụng Đất khi chưa có sổ đỏ

» Điều kiện và thủ tục tách thửa được quy định thế nào ?

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ TƯƠNG TỰ VỚI THỦ TỤC CÔNG CHỨNG NHÀ ĐẤT?

Thủ tục công chứng nhà đất trong việc mua bán nhà đất trong lĩnh vực bất động sản nói riêng và các ngành liên quan khác nói chung việc làm thủ tục công chứng mua bán nhà đất để nhằm bảo đảm trách nhiệm quyền lợi của hai bên hiện đầy đủ. Lẽ thế việc làm thủ tục công chứng mua bán nhà đất không phải tất cả hợp đồng mua bán nhà đất đều cần công chứng mà chỉ cần một số trường hợp nhất định.

Điều kiện với việc xin cấp giấy phép xây dựng nhằm đảm bảo cho chủ đầu tư thực hiện việc xây dựng một cách nhanh chóng và thuận lợi đúng quy hoạch và đúng pháp luật. Hiện nay về vấn đề một số cá nhân lẫn tổ chức vẫn chưa nắm bắt được hết các quy định hiện hành đối với việc cấp giấy phép xây dựng

Điều kiện xin phép xây dựng đáp ứng nhu cầu với cư dân

Điều kiện xin cấp giấy phép xây dựng với mỗi loại giấy phép lại có quy định không hoàn toàn giống nhau, theo quy định của Luật xây dựng 2014 điều kiện cấp giấy phép xây dựng bao gồm thể lệ như sau

Điều kiện 1: Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Căn cứ theo Luật xây dựng 2014 Điều 93 đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị như sau
–  Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
–  Bảo đảm được an toàn cho công trình và yêu cầu về bảo vệ môi trường phòng chống cháy an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.
– Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này
– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.
–  Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Điều kiện 2: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

Căn cứ theo Luật xây dựng 2014 Điều 91 đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị như sau

–  Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

– Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật xây dựng này.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp.

Điều kiện 3: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị

– Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
-.Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91.

Điều kiện quy trình thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Ảnh: Điều kiện quy trình thủ tục cấp giấy phép xây dựng

ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ ĐƯỢC MIỄN KHI NÀO?

Theo triển khai Luật xây dựng sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014 có nhiều điểm mới theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng.

 Giấy phép xây dựng được chia làm ba loại

  • Giấy phép xây dựng mới
  • Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo theo bản vẽ thiết kế xây dựng.
  • Giấy phép di dời công trình

Các trường hợp được miễn trong việc cấp giấy phép xây dựng:

Căn cứ Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì những loại công trình, những trường hợp dưới đây khi xây dựng, sửa chữa, cải tạo không cần thiết phải xin cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng:

Những trường hợp không cần xin Giấy phép và cũng không cần thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

  1. Xây dựng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ và những lĩnh vực khác theo quy định pháp luật mà phải bảo đảm bí mật theo yêu cầu của Nhà nước khi hoạt động đầu tư xây dựng; công trình được xây dựng có diện tích đất thuộc hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên theo yêu cầu xây dựng khẩn cấp.
  2. Xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng được tất cả những tiêu chí sau đây: nằm trong dự án phát triển đô thị hoặc nằm trong dự án phát triển nhà ở có quy mô theo quy định nhà ở trên 7 tầng và có diện tích hơn 500m2.
  3. Công trình chỉ tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc lắp đặt các thiết bị nằm trong công trình. Việc thay đổi những nội dung này không làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, không làm biến đổi công dụng công trình, không làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và an toàn cho chính công trình đó. So với bản vẽ thiết kế cũ thì việc sửa chữa, thay đổi công trình không được làm thay đổi cơ bản kết cấu cũ của ngôi nhà.
  4. Công trình chỉ tiến hành sửa chữa cải tạo có làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài so với bản vẽ thiết kế, công trình tuy nhiên bề mặt có thay đổi này không nằm tiếp giáp với đường trong đô thị mà ở khu vực đó có quy định cần phải quản lý kiến trúc.

Thực tế công nhân đang xây dựng khi đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Ảnh: Thực tế công nhân đang xây dựng khi đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Những trường hợp không cần xin Giấy phép phải thực hiện thông báo thời điểm khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương. Chủ đầu tư có nhiệm vụ cần nộp hồ sơ thiết kế xây dựng để cơ quan có thẩm quyền quản lý phê duyệt và lưu trữ hồ sơ.

1. Xây dựng với điều kiện cấp giấy phép xây dựng với hướng tuyến đường cáp viễn thông, đường dẫn khí, cấp thoát nước, đường bộ hướng ra ngoài đô thị và phải phù hợp với quy hoạch xây dựng có hướng tuyến công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

2. Xây dựng thuộc một trong các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định phê duyệt và đã qua thẩm định thiết kế xây dựng, thuộc một trong những khu: khu phát triển công nghiệp theo hướng đảm bảo cân bằng kinh tế – xã hội – môi trường và khu công nghiệp chuyên dụng để chế biến các sản phẩm đưa ra thị trường nước ngoài hoặc liên quan đến xuất nhập khẩu và khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500.

3. Xây dựng tại khu vực nông thôn và khu vực này chưa có quy hoạch chi tiết được có thẩm quyền phê duyệt xây dựng điểm dân cư nông thôn có yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng theo luật định.

BuinLand Tổng Hợp