Diện tích cấp sổ đỏ phải là đất sử dụng ổn định không có tranh chấp hay các vấn đề liên quan tới pháp luật. Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân và được nhà nước thống nhất quản lý trên cơ sở các quy định pháp luật. Để sử dụng đất có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế xã hội thì nhà nước sẽ giao cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và các chủ sỡ hữu này phải thực hiện đăng kí quyền sử dụng đất. Vậy quy định cần bao nhiêu diện tích mới có thể cấp sổ đỏ?

Mô tả điều kiện cấp diện tích sổ Đỏ

Ảnh: Mô tả điều kiện cấp diện tích sổ Đỏ

XEM THÊM

» Điều kiện và thủ tục tách thửa được quy định thế nào?

» Phú Mỹ nơi kết nối hạ tầng phát triển vượt bậc thị trường BĐS

Diện tích bao nhiêu để được cấp Sổ đỏ

Ngày nay, đối với hộ gia đình cá nhân có đất nhưng chưa được cấp sổ đỏ thì chủ đất sẽ làm thủ tục để cấp sổ đỏ lần đầu cho mảnh đất này các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu thường gặp trên thực tế đó là cấp sổ đỏ cho đất khai hoang và cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tờ viết tay chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp sổ đỏ cho đất tách thửa.

– Hiện nay, diện tích được quyền cấp sổ đỏ là dựa trên quỹ đất của chủ sỡ hữu và điều kiện quy hoạch và điều kiện của từng địa phương đó.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là có quan có thẩm quyền quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở cả nông thôn hay đô thị.

– Chính vì vậy diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ sẽ có sự khác nhau nhau giữa mỗi địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở địa phương sẽ ban hành quyết định quy định về diện tích tối thiểu này khi có thay đổi về diện tích đất tối thiểu để được cấp sổ đỏ ở địa phương mình cho các chủ sở hữu

– Trong cùng một tỉnh, tùy theo từng vị trí và điều kiện kinh tế kèm theo quy hoạch của tỉnh mà từng quận huyện cũng có thể có mức diện tích tối thiểu để được cấp sổ là khác nhau.

Thực hiện pháp lý diện tích cấp sổ Đỏ tại văn phòng

Ảnh: Thực hiện pháp lý diện tích cấp sổ Đỏ tại văn phòng

Điều kiện diện tích thổ cư nào để được cấp Sổ đỏ?

– Căn cứ theo Điều 144 Luật đất đai 2013 điều kiện như sau:

  • Diện tích đất ở tại đô thị
  • ĐK 1:  Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở triển khai các công trình phục vụ đời sống nhu cầu trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị để phù hợp với quy hoạch sử dụng đất  xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • ĐK2: Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp và bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.
    ĐK3: Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại đô thị  và có chính sách tạo điều kiện để những cư dân sống ở đô thị có chỗ ở.
  • ĐK4: UBND cấp tỉnh tại địa phương căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.-
  • ĐK5:  Việc chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị.

Những điều lưu ý khi cấp diện tích sổ Đỏ

Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất diện tích cấp sổ Đỏ thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

Lưu ý khi xét diện tích để cấp sổ đỏ tại Bà Rịa Vũng Tàu

Diện tích tách thửa tối thiểu

  • Phường: 45m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới > 20 m.

– 36m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới < 20m;

  • Riêng tại địa bàn thị trấn, các xã và huyện Côn Đảo

– 40 m2, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m.

  • Đặc biệt trường hợp diện tích cấp sổ Đỏ tự chia tách mảnh đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành hai hay nhiều mảnh nhỏ, trong đó có ít nhất 1 thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì sẽ không được cấp sổ đỏ. Trừ khi có thể gộp thửa đất có diện tích nhỏ hơn đó với một thửa đất khác để tạo thành một thửa mới, đủ đáp ứng điều kiện.

BuinLand Tổng Hợp